معرفی تیم

با تیم ریبکو سرویس آشنا شوید

شرکت(ریبکو)  ریونیز صنعت بیستون باکادری مجرب از تکنسین ها و مهندسین باسابقه در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی، در دو بخش Ribco Trade و Ribco service ،  آماده ارائه انواع خدمات فنی و مهندسی  وتجاری به شما عزیزان می باشد
Ahin Xian
Ahin XianCreative Director
Ahin Xian
Ahin XianCreative Director
Ahin Xian
Ahin XianCreative Director
Ahin Xian
Ahin XianCreative Director
Image